Home

Home

De klimaatlat

Via de Klimaatlat (een gratis internetinstrument) kunt u als agrariër snel een idee krijgen wat u kunt doen aan de klimaatverandering en de broeikasgasuitstoot op uw bedrijf.
De emissies van de 3 meest relevante broeikasgassen (kooldioxide, methaan en lachgas) worden doorgerekend voor uw persoonlijke bedrijfssituatie.

! DE HUIDIGE ONLINE VERSIE VAN DE CLM KLIMAATLAT IS CIRCA 5 JAAR OUD. DAARMEE ZIJN DE DATA WAARMEE DE TOOL REKENT DEELS VEROUDERD. WEL GEEFT DE KLIMAATLAT NOG EEN GOEDE INDICATIE VAN DE EMISSIES OP HET BEDRIJF.

CLM werkt in projecten met recent geactualiseerde versies van de Klimaatlat Open Teelt en Melkveehouderij, maar deze versies zijn (nog) niet openbaar beschikbaar.

Per sector

De Klimaatlat is er voor twee type bedrijven, de melkveehouder en open teelt.

Uw bedrijfsgegevens

U voert kengetallen in van uw bedrijf (in 15 min) en het model berekent en adviseert welke maatregelen u zou kunnen nemen. Uw gegevens zijn beveiligd aangezien u alleen uw wachtwoord kent.

Zelf of samen aan de slag

U besluit natuurlijk zelf of u maatregelen wil treffen en zo ja welke. Via de Klimaatlat kunt u ook een overzicht van maatregelen inzien. CLM biedt ook workshops aan op gebied van klimaat en maatregelen in de bedrijfsvoering, al dan niet met de resultaten van de Klimaatlat. Ook zijn offline meer up to date berekeningen beschikbaar. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Neem voor meer informatie contact op met Erik van Well, evanwell@clm.nl.

Copyright & aansprakelijkheid

De gegevens in de Klimaatlat zijn eigendom van CLM, en auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de Klimaatlat of delen daarvan, anders dan voor eigen gebruik, te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

CLM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van informatie uit de Klimaatlat.

Lees of download de gebruiksvoorwaarden (pdf)
Update: januari 2019